Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


Dianetiken kan effektivt “utplåna” innehållet i det reaktiva sinnet och frigöra en person från dess negativa inflytande.

CLEAR

Dianetikens mål är ett nytt tillstånd för individen, ett tillstånd som alltid eftersträvats men som aldrig tidigare varit möjligt att uppnå – innan Dianetiken gjorde sitt intåg. Detta tillstånd kallas för “clear”. En clear är en person som inte längre har sitt eget reaktiva sinne och som därför inte är utsatt för någon del av den negativa påverkan som detta sinne kan ge upphov till.

En clear har inga engram som, när de restimuleras, för in dolda och oriktiga data, så att hans uträkningar blir felaktiga.

När en person blir clear, förstärks hans naturliga individualitet och kreativitet. Dessa egenskaper försvagas alltså inte på något sätt. En clear är fri i sina känslor. Han kan tänka självständigt. Han kan uppleva livet oförhindrad av hämningar, vilka tidigare på ett reaktivt plan dikterades av engram ur hans förflutna. Konstnärlighet, handlingskraft och personlig läggning, allt detta återfinns i individens grundpersonlighet, inte i det reaktiva sinnet.

De som har uppnått tillståndet clear har självtillit och är lyckliga, och är på det hela taget framgångsrika, både i sitt arbete och i sina personliga relationer. Detta är ett mycket önskvärt tillstånd för varje människa, och kan uppnås av praktiskt taget vem som helst. Faktum är att tusentals människor har uppnått tillståndet clear. De utgör levande bevis på användbarheten hos L. Ron Hubbards upptäckter och den teknologi han utvecklade.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation