Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN

Man kan dra en grov parallell och likna tidsspåret vid en film – om denna film vore tredimensionell, kunde uppfattas med 57 olika perceptioner och kunde påverka åskådaren till fullo.

ÖVERLEVNAD OCH SINNET

Dianetiken förklarar att sinnets syfte är att lösa problem som hänger samman med överlevnad.

Sinnet styr individen i en strävan att överleva och verkar utifrån den information det mottar eller registrerar. Sinnet registrerar data med hjälp av vad som kallas mentala bilder.

Dessa bilder är i själva verket tredimensionella och innehåller färg, ljud och lukt och även andra perceptioner. De innehåller också individens slutsatser eller funderingar. Sinnet skapar kontinuerligt mentala bilder, ögonblick för ögonblick. Man kan till exempel undersöka bilden av vad man åt till frukost i morse genom att komma ihåg frukosten, eller på liknande sätt plocka fram en bild av en händelse som inträffade för en vecka sedan genom att återkalla den, eller till och med återkalla något som ligger mycket längre tillbaka i tiden än så.

Mentala bilder består i själva verket av energi. De har massa, existerar i rymd och följer vissa mycket, mycket bestämda mönster i sitt beteende. Deras mest intressanta egen-skap är att de dyker upp när man tänker på något. Om man tänker på en viss hund, får man en bild av den hunden.

Den fortlöpande registreringen av mentala bilder som byggs upp under en persons liv kallas tidsspår. Tidsspåret är en mycket exakt inspelning av en persons förflutna. Man kan dra en grov parallell och likna tidsspåret vid en film – om denna film vore tredimensionell, kunde uppfattas med 57 olika perceptioner och kunde påverka åskådaren till fullo.

Sinnet använder dessa bilder för att fatta beslut som främjar överlevnaden. Även om det kan hända att en person misslyckas med en uppgift eller begår ett misstag, är den främsta drivkraften hos sinnet alltid överlevnad.

Men om nu detta är fallet, varför resulterar då inte samtliga handlingar som dikteras av sinnet i bättre överlevnad? Varför upplever folk ibland irrationell rädsla, betvivlar sin egen duglighet eller hyser negativa känslor som verkar ogrundade med tanke på omständigheterna?

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation