Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN

Hoppet om en sådan frihet är urgammalt, men det som Scientologin gör är nytt. Det sätt som den är organiserad på är nytt, och den teknologi med vilken Scientologin kan få till stånd en ny existensnivå för människan är likaledes ny.

Scientologin riktar sig till människan som en andlig varelse. Däri skiljer den sig helt och hållet från andra rörelser som uppfattar människan som en produkt av arv eller miljö – fastlåst i sina medfödda begränsningar.

Scientologin däremot, är läran om anden och handhavandet av denna – i relation till anden själv, universa och annat liv. Scientologin har sin grund i 50000 år av filosofiska traditioner och bygger på livets fundamentala sanningar. Utifrån dessa principer utvecklades exakta metoder med vars hjälp man kan förbättra tillstånd och levnadsvillkor. Till skillnad från andra försök till förbättring, som begränsade sig till att tillhandahålla regler för människan att leva efter, erbjuder Scientologin verkliga hjälpmedel som vem som helst kan använda i sitt liv. Därför är den inte beroende av tro eller övertygelse. Tonvikten ligger på exakt tillämpning av dess principer, i syfte att förbättra både en persons eget liv och den värld vi lever i.

För att förstå exakt hur Scientologin används, bör man känna till något om den forskning som L. Ron Hubbard bedrev och om Scientologins förelöpare – Dianetiken.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation