Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 4


EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGINScientologi: Scio (latin), veta, logos (grekiska), ordet eller den yttre formen varigenom den inre tanken uttrycks och tillkännages dvs blir till vetskap.

S

cientologin är en nittonhundratalsreligion. Den består av en omfattande mängd kunskap som bygger på vissa grundsanningar, varav den främsta är: människan är en andlig varelse i besittning av själsgåvor som sträcker sig långt bortom vad hon normalt sett föreställer sig. Förutom att hon besitter förmågan att lösa sina egna problem, nå sina mål och uppnå varaktig lycka, kan hon även uppnå nya höjder av medvetande, höjder som hon kanske aldrig ens i sina vildaste drömmar kunnat föreställa sig.

I en eller annan form har alla stora religioner hyst en förhoppning om andlig frihet – ett tillstånd fritt från materiella begränsningar och bedrövelser. Frågan har dock alltid varit densamma: Hur uppnår man ett sådant tillstånd, i synnerhet medan man fortfarande lever mitt i ett hektiskt och ofta överväldigande samhälle?

Även om livet kan tyckas ge upphov till en stor mängd problem, vidhåller Scientologin att lösningarna på dessa problem i grunden är enkla och inom räckhåll för varje människa. Det må vara svårigheter med kommunikation eller relationer till andra människor, eller en gnagande osäkerhet, misströstan eller dåligt självförtroende – vad det än gäller, äger varje människa en inneboende möjlighet att frigöra sig från dessa och många andra bekymmer.

Scientologin erbjuder en väg till större frihet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation