Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

Enbart lovorden för vad han uträttat skulle räcka för att fylla en hel bok. De omfattar utmärkelser för hans litterära prestationer, hans humanitära insatser och hans olika upptäckter. Men den största belöningen av alla, i synnerhet i L. Ron Hubbards egna ögon, var alla de människoliv han lyckades hjälpa genom Dianetik och Scientologi.

Hans upptäckter inom området etik bidrar varje dag till att människor får bättre ordning på sina liv och hemförhållanden samt i sina lokala samhällen och sin omedelbara omgivning. Efter att länge ha varit ett förvirrat ämne, har det nu fått ny klarhet och användbarhet.

Miljoner människor använder hans principer idag och finner att de fungerar. Tack vare denna tillämpning är L. Ron Hubbards dröm, en dröm som kanske sammanfattar det hopp som tänkande människor i alla tider har haft – “en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder” – inte bara möjlig utan uppnåelig.

Fastän L. Ron Hubbard är mest känd som grundaren av Dianetik och Scientologi, kan man inte placera honom i något bestämt fack och säga att det var det enda han var. Därtill var hans liv alltför omväxlande och hans inflytande alltför stort. Medlemmar i Bantu-stammen i södra Afrika känner honom i hans egenskap av utbildningsförkämpe; fabriksarbetare i Albanien känner honom för hans administrativa upptäckter; barn i Kina känner honom som den som skrev deras moralkodex; och läsare på ett dussin olika språk känner honom blott och bart för hans romaner. Om L. Ron Hubbard hade slutat efter enbart en av de många saker som han åstadkom, skulle han ändå ha varit hyllad idag.

Vad som följer i denna bok kommer att ge dig en grundlig förståelse av L. Ron Hubbards bidrag till mänskligheten. Allt som står på dessa sidor har sitt ursprung i hans arbete. Även om man kan ha behållning av Scientologin utan att till fullo veta vem L. Ron Hubbard är, kan man inte förstå denne man utan att först ha en förståelse av Scientologin – för den är hans verk, uteslutande hans.

Det händer då och då, med några århundradens mellanrum eller kanske vart tusende år, att ett geni föds – varvid mänskligheten tar ett nytt steg framåt mot ett bättre liv och en bättre kultur. L. Ron Hubbard, Scientologins grundare, är en sådan man.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation