Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

År 1959 flyttade L. Ron Hubbard med sin familj till England, där han köpte Saint Hill Manor i East Grinstead i grevskapet Sussex. Under de följande sju åren skulle detta bli hans hem och Scientologi-kyrkans internationella huvudkontor. Han inledde där en intensiv utbildning av scientologer från hela världen, så att de kunde återvända till sina hemländer och i sin tur undervisa andra – samtidigt som han fortsatte att ständigt skriva och föreläsa. Runt 1960-talets mitt utvecklade han en väg som vem som helst kunde följa, steg för steg, för att nå högre medvetandetillstånd. Han fastslog och sammanställde också exakta administrativa principer för skötseln av Scientologi-kyrkor – ett arbete som fick Scientologin att växa till ett globalt nätverk av organisationer.

Den 1 september 1966, när Scientologin hade etablerats som en världsomspännande religion, avsade sig L. Ron Hubbard sin ställning som kyrkans högste chef och avgick från styrelsen i alla kyrko-organisationer, för att ägna all sin tid åt att utforska de högsta nivåerna av andligt medvetande och andlig förmåga. Vid en tidpunkt då han stod inför upptäckter som ingen någonsin hade kunnat föreställa sig, gick han åter till sjöss, delvis för att kunna fortsätta arbeta i en ostörd miljö.

De följande sju åren tillbringade han till sjöss och började åter resa vida omkring. Han koncentrerade sig nu på de allt värre problem som samhället ställdes inför i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Särskilt bör nämnas det program för narkomanrehabilitering som han utvecklade under denna period, vilket idag av många regeringar världen över erkänns som det effektivaste programmet i sitt slag. Det var också under denna period som han utvecklade Scientologins högsta nivåer, åstadkom förbättrade tillämpningar, upptäckte nya administrativa principer och gjorde framsteg inom området logik – vilket allt finns förklarat längre fram i denna bok.

När Ron på nytt gick i land 1975, fortsatte han sina resor – först från Florida till Washington, D.C. och sedan till Los Angeles, innan han slutligen slog sig ner i södra Kalifornien i ökensamhället La Quinta nära Palm Springs. Detta blev hans hem fram till 1979. Han sökte där efter nya sätt att göra Dianetik och Scientologi mer lättillgängliga och skrev ett 30-tal utbildningsfilmer om dessa ämnen, för att visuellt visa den korrekta tillämpningen av tekniska principer. Han regisserade själv många av dessa filmer.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation