Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

Han fortsatte med att forska och att fullända Dianetikens teknologi – vilken han hade använt för att finna svar på de olika gåtorna i samband med människans sinne – och skrev under 1951 totalt sex böcker. Detta fortsatta arbete lämnade dock många frågor obesvarade, frågor som människan hade funderat över sedan historiens gryning. “Ju djupare jag trängde i mina undersökningar”, skrev han, “desto mer förstod jag att vi här, när det gällde den varelse som går under namnet Homo sapiens, stod inför alldeles för många okända faktorer.”

Sålunda kom det sig att L. Ron Hubbard, inom 18 månader efter utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, var stadd på en ny upptäcktsresa – in på människoandens område. Denna forskningsbana, som han påbörjat så många år tidigare, då han som ung man färdades vida kring i ett försök att finna svaren på livet självt, skulle komma att sträcka sig över ytterligare tre decennier. Efterhand som upptäckt följde på upptäckt och ordnades till ett system, föddes filosofin Scientologi, vilken för första gången stakade ut en väg åt människan mot högre tillstånd av medvetande, insikt och förmåga, en väg som vem som helst kunde färdas på.

Sett mot bakgrund av den inneboende, religiösa naturen hos L. Ron Hubbards arbete under dessa år, var det inte så konstigt att hans omgivning inte bara kom att uppfatta det som om de inte bara studerade en ny filosofi, utan även en ny religion. Detta ledde till att scientologer i Los Angeles grundade den första Scientologi-kyrkan år 1954. L. Ron Hubbard var ämnets upphovsman – de tidiga scientologerna var de som bildade kyrkan.

Efterhand som allt fler människor blev medvetna om vilka väldiga framsteg Ron hade gjort, började Scientologi-kyrkor snabbt växa upp över hela världen. Genom att skriva och föreläsa, fortsatte han under tiden att göra sina upptäckter tillgängliga för envar som sökte svar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation