Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

Detta var en ny erfarenhet. En användbar teknologi om sinnet, som vem som helst kunde använda för att hjälpa sig själv och andra, detta var något som gick stick i stäv med den etablerade sjukvården och psykiatrin. De sistnämnda predikade att sinnet var så komplicerat att bara “experter” (de själva) kunde förstå det. De var beroende av stats och forskningsanslag och uppfattade Dianetiken som ett hot, en inkräktare på deras territorium (de ignorerade det faktum att L. Ron Hubbard alltid hade finansierat sin egen forskning). En teknologi som vem som helst kunde använda utgjorde ett hot mot deras monopol och miljardinkomster. Inte nog med att de vägrade acceptera Dianetiken, de försökte dessutom hindra den från att tas i bruk. Om deras enda syfte hade varit att hjälpa andra, skulle de naturligtvis med öppna armar ha välkomnat en landvinning av detta slag – en ny teknologi som fullständigt hade bevisats fungera – och hjälpt till att offentlig göra den för samhällets bästa. Men de gjorde inte detta. Således kan man bara dra slutsatsen att deras verkliga motiv var av mindre ädelt slag – att kontrollera andra för personlig vinnings skull, eller kort sagt, penningbegär.

L. Ron Hubbards vänner och kontakter var förfärade över reaktionen från läkarvetenskapens sida. Å ena sidan fanns det hundratals fallbeskrivningar med hänförda vittnesmål från dem som hade studerat och använt Dianetik och tusentals brev från människor som ville veta mer. Å andra sidan fanns det ett fåtal “experter”, som hade tillgripit 220 volt som en metod för att bota människors mentala problem; de hade aldrig studerat ämnet Dianetik, men ville likafullt inte veta av det.

Sålunda fattades beslutet: L. Ron Hubbard skulle gå direkt ut till allmänheten med en handbok som i detalj beskrev hans upptäckter och de tekniker han utvecklat. Aldrig förr hade något sådant skrivits om sinnet: en bok som var särskilt ämnad för gemene man.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation