Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

Efter krigets slut, när freden hade återställts, satte L. Ron Hubbard genast igång med att ytterligare testa den praktiska användbarheten av sina forskningsrön. Detta var en period av intensiv forskning. Som försökspersoner valde han människor från alla yrkes- och samhällsgrupper – i Hollywood, där han arbetade med skådespelare och författare; i Savannah, Georgia, där han hjälpte kraftigt störda patienter på ett mentalsjukhus; och i Washington, D.C., New York, New Jersey, Pasadena, Los Angeles och Seattle. Före 1950 hjälpte han personligen sammanlagt över 400 personer, med spektakulära resultat. Han använde samma metoder för att bota sina egna krigsskador, och 1949 var han helt återställd.

Hans tillfrisknande var så totalt, att officerare vid den amerikanska flottans pensioneringsnämnd, som granskade kapten L. Ron Hubbards fall, faktiskt var upprörda. När allt kom omkring, resonerade de, hur kunde en man som var svårt invalidiserad vid krigets slut klara en fullständig läkarundersökning utan anmärkning? Den enda förklaring de kunde finna var att L. Ron Hubbard måste vara någon annan. När de upptäckte att allting var i sin ordning, förklarade de honom fullt vapenför.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation