Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

I ett försök att lösa detta problem gav flottans läkare dem testosteron, ett manligt könshormon. Denna medicinska behandling verkade dock inte på alla patienter, och L. Ron Hubbard tog tillfället i akt, inte bara för att hjälpa sina medsoldater, utan också för att praktiskt pröva en teori som han hade utvecklat.

“Det enda jag försökte fastställa”, skrev han, “var om sinnet styrde kroppen eller om kroppen styrde sinnet. Om nu hormoner inte hade någon effekt på en del av dessa patienter men verkade på andra, då kanske det fanns en mental orsak till det. Om det hos de patienter som inte svarade på behandlingen fanns en allvarlig mental blockering, då vore det uppenbart att de inte skulle tillfriskna, hur mycket hormoner eller medicinsk behandling man än gav dem. Om sinnet kunde hämma den fysiska kroppen till den milda grad, då var uppenbarligen det faktum som allmänt ansågs vara sant – att strukturen styr funktionen – falskt. Jag grep mig an med att bevisa detta ... Jag var inte intresserad av endokrinologi, utan av att fastställa om funktionen styr strukturen eller om strukturen styr funktionen.”

Genom att använda tekniker som han hade utvecklat fann han, i fall efter fall, att patienter som tidigare inte hade reagerat på medicinsk behandling genast blev bättre genom denna, när de mentala blockeringarna väl hade avlägsnats.

Funktionen styrde faktiskt strukturen, när allt kom omkring. Ron anmärkte vid denna tidpunkt: “Det är tanken som bestämmer.”

Detta var en revolutionerande idé, som bröt igenom de vanföreställningar som i århundraden hade anfäktat både vetenskapen och österländsk filosofi.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation