Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

L. Ron Hubbard sökte efter en princip som skulle göra det möjligt att binda samman allt vetande och förklara meningen med tillvaron – något som andra filosofer före honom hade försökt upptäcka, med varierande framgång. Faktum är att många västerländska filosofer hade givit upp tanken på att olika folkslag kunde ha något gemensamt, och de hade till och med slutat ställa frågor om livskraften och livets innersta kärna. Människan hade kommit att bli ett vanligt djur, bara kött och blod.

L. Ron Hubbard uppfattade dock människan på ett helt annat sätt. Även om han inte hade något namn för det än, var han säker på att livet var mer än en serie slumpmässiga kemiska reaktioner, och att någon sorts intelligent drivkraft låg till grund för vårt handlande. Han systematiserade den oerhörda mängd uppgifter som han hade förvärvat – genom sina resor, sin forskning och sina experiment – och slog in på en ny experimentell väg, denna gång i syfte att fastställa cellernas funktionssätt. Och efter att ha utfört en serie avancerade experiment i början av 1938, gjorde han en banbrytande upptäckt – han identifierade tillvarons gemensamma nämnare: ÖVERLEV.

Att människan överlevde var ingen ny tanke. Men att detta utgjorde tillvarons enda, fundamentala gemensamma nämnare, det var något nytt.

Den förhärskande teorin vid denna tid var att livet rätt och slätt hade uppstått av en tillfällighet, genom en kedjereaktion i ett hav av ammoniak. L. Ron Hubbards forskningsrön vederlade detta materialistiska synsätt och kom att utgöra grunden för hela hans senare arbete. Han sammanställde dessa forskningsrön till ett filosofiskt manuskript, “Excalibur”, nedtecknat under de första veckorna 1938.

Han skrev: “Jag insåg plötsligt att överlevnad var det som låg till grund för allt annat – och det fanns rikliga och fullgoda bevis på att så var fallet. Det är ett mycket enkelt problem. Idiotenkelt! Det var därför det aldrig hade blivit löst. Ingen kunde någonsin drömma om att något så enkelt kunde ha så vittgående konsekvenser. Vilka är då de enkla lösningarna? Jo, dessa lösningar står att finna i det faktum att livet – allt levande – försöker överleva. Och livet består av två saker: det materiella universum och en x-faktor. Denna x-faktor är något som uppenbarligen kan organisera och mobilisera det materiella universum.”
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation