Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

I ett av sina första banbrytande experiment på detta område använde han en apparat för mätning av ljudvågor, en så kallad Koenig-fotometer. Två studerande läste upp poesi från helt skilda språk – japanska och engelska – in i apparaten. Han fann att den identifierade talet som poesi, oavsett vilket språk som användes. När haiku lästes i sin ursprungliga japanska form, var de våglängder som Koenig-fotometern registrerade identiska med dem som registrerades när engelsk poesi lästes upp.

Här fanns alltså, resonerade han, vetenskapliga bevis för att människor inte var så olika som han hade letts till att tro, att det faktiskt fanns en allmängiltig mänsklig faktor och att alla människor i själva verket reagerade på samma sätt på samma stimuli.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation