Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
L. RON HUBBARD: SCIENTOLOGINS GRUNDARE

De flesta skulle ha låtit sig nöja med en sådan prestation, men L. Ron Hubbard upphörde inte att forska. Nog för att han hade löst gåtan med människans sinne, men än fanns obesvarade frågor rörande människans innersta natur, olösta gåtor i samband med det länge eftersökta och abstrakta ting vi kallar liv. Följaktligen inledde han en metodisk och strikt vetenskaplig forskning för att finna svaret, och hans arbete resulterade i den tillämpade religiösa filosofin Scientologi. Denna gör det inte bara möjligt att uppnå större lycka och förmåga, den erbjuder även lösningar på sådana till synes hopplösa samhällsproblem som narkotikamissbruk, den allt lägre moralen bland människor och tilltagande läs- och skrivsvårigheter bland barn och ungdom – och de lösningar han tillhandahöll gick alltid att använda och gav alltid resultat.

Berättelsen om Dianetik och Scientologi började långt före utgivningen av L. Ron Hubbards första bok i ämnet. Faktum är att han redan i sin tidiga ungdom visade prov på en sällsynt målmedvetenhet och framåtanda som, i kombination med hans äventyrslust, gjorde honom till en levande legend. Hans livslånga sökande efter svaren på människans belägenhet var lika äventyrligt – för han visste, till skillnad från andra filosofer, som nöjde sig med att från ett elfenbenstorn iaktta tillvaron, att man själv måste delta i livet för att verkligen kunna förstå sina medmänniskor. Man måste umgås med alla slags människor och utforska tillvarons alla skrymslen och vrår.

Detta kapitel är ägnat åt de centrala händelser som formade L. Ron Hubbards liv och de viktiga milstolparna på den väg som ledde till hans upptäckter. Det var ur alla synpunkter ett enormt rikt och intressant liv, men dess sanna värde ligger i det arv han efterlämnade till mänskligheten.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation