Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA ARV

Liksom Greklands, Indiens och Kinas filosofer sökte även hebréerna fastställa meningen med livet. Enligt judisk tradition var det Abraham som först vann särskild insikt om vad som låg i hjärtat av universum, och ur denna uppenbarelse uppstod tron på en personlig gud. Han trodde vidare att det under livets till synes ändlösa mångfald låg ett enda syfte, en enda verklighet.

Judendomen är den religion ur vilken både kristendomen och islam har framsprungit. Dessa är de tre förhärskande troslärorna i västvärlden.

För tvåtusen år sedan bringade Jesus från Nasaret människor nytt hopp, genom att predika att detta liv inte var det enda som de hade att hoppas på, att människan var mer än bara kött och blod och att hon skulle fortsätta leva även efter sin död. Inbegripet i hans budskap var löftet om frälsning från allt lidande och ett löfte om evig frid.

I strid med Jesu lära stod den traditionella rabbinska tron, att frälsningen inte skulle komma förrän en Messias anlände någon gång i en fjärran framtid. Det var detta som skänkte en särskild tjusning åt Kristus budskap – att Guds rike inte bara var nära förestående, utan att det fanns inom alla dem som trodde.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation