Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA ARV

Hans manuskript, Tao-te-ching, kom att bli grundstommen i taoismen och erbjöd ännu ett hopp om högre existensplan mot vilka människan kunde sträva.

Tao betyder helt enkelt “väg” eller “väg att följa”. Det är det sätt varpå universum rör sig – ett universum som människan är oupplösligt knuten till. I sitt mest naturliga tillstånd följer människor lagarna om ömsesidigt beroende och samspelet mellan alla universums lagar, och upprätthåller därigenom en perfekt harmoni och jämvikt. Enligt Tao är detta vägen – det finns ingen annan väg.

Tyvärr erbjöd taoismen inga fungerande metoder att nå denna perfekta harmoni. Det gjordes heller inga försök att frambringa en sådan metod. En väsentlig aspekt av Vägen var nämligen övertygelsen att dess grundsanningar inte gick att uttrycka i ord, utan bara kunde upplevas. Följaktligen förblev dess principer enbart kunskaper på ett esoteriskt plan.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation