Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA ARV

Ungefär samtidigt som egyptierna började uppföra sina “evighetsboningar”, brottades även de tidiga hinduiska filosoferna längre österut med livets mest grundläggande frågor. Deras upptäckter nedtecknades först i dikter och hymner i Veda för ungefär 10000 år sedan.

Läran om själavandring (den uråldriga uppfattningen att själen återföds) – att livet är en oändlig ström som oupphörligt flyter fram, utan början och utan slut – tycktes inledningsvis förklara mycket av Indiens lidande. Man resonerade som så, att med utsikten att leva många liv hade människan lika många tillfällen att uppnå självkännedom.

En sådan tro var dock inte till stor hjälp för de utarmade massorna. Följaktligen började bekymrade religiösa ledare att ifrågasätta den traditionella läran, efterhand som armodet bredde ut sig.

Siddhartha Gautama, son till en förmögen hinduisk raja, tillbringade många år med att söka efter grundläggande sanningar och hävdade att människan kunde följa “Medelvägen” och leva en tillvaro mellan ytterligheterna för sinnlig njutning och sträng asketism. Han tillkännagav att människan är ett andligt väsen som kan uppnå ett helt nytt medvetandetillstånd, som han kallade bodhi. Därför minns man honom idag som Buddha, och han vördas för att ha civiliserat större delen av Asien. Tyvärr efterlämnade han inga verkliga metoder som andra kunde använda för att faktiskt uppnå de tillstånd han talade om.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation