Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIONEN SCIENTOLOGI

Livet har en tendens att påtvinga individen vissa värderingar. Påfrestningarna i tillvaron har absorberat individens uppmärksamhet till den grad, att hans medvetenhet om sig själv och sin omgivning i hög grad har minskat. Denna sänkta andliga medvetenhet åtföljs av problem, svårigheter i umgänget med andra människor samt sjukdomar och olycka. Scientologins mål är att vända på denna trend och höja individens medvetenhet och på så sätt få honom att vakna upp. Efterhand som en person blir mer och mer alert, ökar hans förmågor och han är i stånd att ha större förståelse, vilket innebär att han nu kan klara sig bättre i livet.

Scientologin innehåller alltså lösningar på de problem man möter i livet. Slutresultatet blir att individen vinner en ökad medvetenhet och andlig frihet och att hans ursprungliga anständighet, kraft och förmåga återställs. Scientologin kan åstadkomma detta och gör det rutinmässigt varje dag, runt om i världen.

Scientologins upphovsman och grundare är L. Ron Hubbard, som ägnade sitt liv åt att finna svaren på frågor som har brytt människor i tusentals år. L. Ron Hubbards intellektuella skärpa, hans kunskapstörst och gränslösa äventyrslust ledde honom in på detta sökande redan som ung man.

De första resultaten av L. Ron Hubbards forskning som utkom i större upplagor, hörde dock inte hemma inom Scientologin utan inom ett annat område, nämligen “Dianetik”. Ordet Dianetik kommer från de grekiska orden dia, “genom”, och nous, “själ”, och definieras som “vad själen gör med kroppen”.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation