Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIONEN SCIENTOLOGI

Dianetiken utgjorde L. Ron Hubbards första stora framsteg, och det var hans inledande upptäckter inom detta område som ledde till ytterligare forskning och en exakt identifiering av källan till livet självt. Människan har inte en ande. Hon är en ande. Hon har ett sinne och hon har en kropp. Dianetiken inriktar sig på och behandlar den inverkan som anden har på kroppen. Dianetik hjälper sålunda till att skänka lättnad från oönskade förnimmelser och känslor, olyckor, skador och psykosomatiska sjukdomar (dvs sjukdomar som framkallas eller förvärras av psykiska påfrestningar).

Ordet Scientologi är taget från latinets scio, vilket betyder “att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och det grekiska logos, som betyder “läran om”. Det betyder bokstavligen “att veta hur man vet”. Scientologi i sig själv definieras som “läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv”.

Scientologi vänder sig till den andliga varelsen. Den höjer direkt hans medvetande och förmåga, och genom att göra det, blir han också mer kapabel att ta sig igenom de negativa faktorer som försämrar honom.

Under mer än ett halvt århundrades forskningsarbete upptäckte och fastslog L. Ron Hubbard många, många grundläggande sanningar om livet. Hans utveckling av filosofin Scientologi och den därpå följande utbredningen av religionen Scientologi var ett direkt resultat av denna hans forskning.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation