Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
RELIGIONEN SCIENTOLOGI

Vetenskapen har, trots dess många framgångar, inte lyckats finna några svar på frågor som människor har ställt sig sedan tidernas begynnelse: Vilka är vi? Vad består vi av? Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Vad gör vi här? Dessa frågor har alltid tillhört filosofins och religionens område, men i kärnvapnens skugga blev de traditionella svaren otillräckliga. Scientologin, som bygger på samma kunskapsframsteg som ledde fram till förståelsen av kärnfysiken, ger moderna svar på dessa frågor. Den tillhandahöll dessutom användbara förfaringssätt som gjorde det möjligt för människan att nå det urgamla mål som hon har strävat mot i tusentals år – att känna sig själv och därigenom även känna och förstå andra människor och ytterst sett livet självt.

Scientologi är en religion. Den har många övertygelser gemensamma med andra religioner och filosofier. Scientologin betraktar människan som en andlig varelse, som inte bara består av kött och blod. Detta är naturligtvis en mycket annorlunda syn jämfört med vad den rådande vetenskapliga uppfattningen är – dvs att människan bara är ett materiellt föremål, en komplex kombination av kemikalier och stimulus-responsmekanismer.

Enligt Scientologin är människan i grunden god, inte ond. Det är sådant som människan har upplevt som har fått henne att begå onda gärningar, inte hennes verkliga natur. Ofta försöker hon felaktigt lösa sina problem genom att bara se till sina egna intressen. När detta sker, ställer det till med besvär för både henne själv och andra. Enligt Scientologin gör människan framsteg i samma mån som hon bevarar sin andliga integritet och sina andliga ideal och förblir ärlig och anständig. Faktum är att hon blir sämre och sämre ju mer hon avviker från ett sådant levnadssätt.

Men eftersom människan i grunden är god, är hon i stånd till andlig utveckling, och det är Scientologins mål att föra henne till en punkt där hon kan bringa ordning i sitt eget liv och lösa sina egna problem. Andra ansträngningar att hjälpa människan har gått ut på att försöka lösa hennes problem åt henne. I detta avseende är Scientologin annorlunda. Enligt Scientologin kan en individ, som har förts dithän att han kan öka sin förmåga att möta livet och lättare identifiera faktorerna däri, också lösa sina egna problem och därmed förbättra sitt eget liv.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation