Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 1


RELIGIONEN SCIENTOLOGI

T

ack vare de vetenskapliga och tekniska landvinningarna under de senaste hundra åren har de flesta idag det materiellt sett bättre än sina förfäder. Däremot har livskvaliteten inte hållit jämna steg med de materiella framstegen. Man skulle faktiskt kunna påstå att folk en gång i tiden var lyckligare och levde ett rikare liv. För en del medför det materiella välståndet en ängslan, en gnagande oro, att även om inte någon tar ifrån dem vad de så strävsamt knogat ihop, så kommer de kanske att dö i förtid och därmed förlora det i alla fall. Andra finner döden lättare att möta, snarare än att uthärda ett otacksamt och slitsamt jobb livet ut. De flesta väljer dock ett mindre dramatiskt alternativ – de accepterar sin lott och sjunker ned i ett liv av tyst förtvivlan.

Vi står snart inför år 2000, och ändå har de flesta människor inget riktigt grepp om de faktorer som styr deras liv. Detta trots att de skulle kunna förbättra sina levnadsvillkor och därmed leva lyckligare liv om de – enkelt uttryckt – förstod sig själva och sina medmänniskor bättre. Detta är alltså Scientologins syfte: att göra det möjligt för människan att förbättra sitt liv genom insikt.

Före Scientologin fanns det inom de humanistiska vetenskaperna ingen motsvarighet till de enorma framsteg som hade gjorts inom naturvetenskaperna. Människans kunskap om det fysiska universum var långt större än hennes kunskap om sig själv. De påfrestningar som denna rubbade jämvikt medförde, bär ansvaret för mycket av det som har undergrävt vårt samhälle och hotar vår framtid. Följaktligen kom Scientologin i viss utsträckning, då den uppstod i början av 1950-talet, att för många människor representera ett återställande av denna jämnvikt.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation