Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung

Scientologin följer en lång tradition av religionsutövning. Den har sina rötter i alla de stora religionernas genomgripande trosuppfattningar och strävanden, och omfattar således ett religiöst arv som är lika gammalt och mångfasetterat som mänskligheten själv.

Trots att den baserar sig på omkring 50000 års visdom är Scientologin en ny religion, en religion som har utforskat livets fundamentala lagar och, för första gången, utvecklat en fungerande teknologi som kan användas för att hjälpa människan till en lyckligare och mer andlig existens. Scientologin är därför någonting man gör, inte enbart någonting man tror på – en viktig punkt som kommer att förtydligas ytterligare längre fram i boken.

Det var möjligt för Scientologin att utvecklas och offentliggöras så snabbt tack vare en rad framsteg inom naturvetenskaperna under 1900-talets första del. Scientologin utgör människans första faktiska tillämpning av vetenskaplig metodik rörande andliga frågor.

Del ett i denna bok ger läsaren goda baskunskaper om Scientologin, och beskriver tre ämnen som vart och ett ägnas ett kapitel. Det första kapitlet ger en kortfattad introduktion till Scientologi-religionen samt grundläggande förklaringar av dess principer. Det andra beskriver det religiösa tänkandets historia, så att man kan placera Scientologin i dess rätta sammanhang och klargöra den väg den följer. Det tredje kapitlet presenterar Scientologins grundare, L. Ron Hubbard.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation