Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard

Kort sagt: Scientologin fungerar.

Detta är skälet till att miljontals människor världen över använder dess principer i sina dagliga liv och att allt fler finner Scientologin vara tillämplig på dem själva, deras familjer, arbets- och föreningsliv, länder och hela vår civilisation.

Genom denna bok kommer du att få lära dig om Scientologin, dess principer, historiska bakgrund och organisationer, vad den gör för att förbättra livet i en problemfylld värld och om den anmärkningsvärde man som utforskade och utvecklade Scientologin – den amerikanske filosofen och humanitetsförkämpen L. Ron Hubbard.

I grunden handlar Scientologin om den enskilda människan. Dess mål är att befria individen genom att skänka honom tillräcklig insikt om sig själv och sitt eget liv, så att han kan förbättra förhållanden varhelst han finner detta nödvändigt och på de sätt som han anser lämpligast.

Scientologin är ett system som fungerar. Bevis härpå kan ses i miljontals scientologers liv och i de positiva insatser de gör. Folk förbättrar sina liv genom Scientologin. Scientologer kan intyga att de, oavsett bakgrund och sysselsättning, har blivit mer framgångsrika i sina relationer till andra, i sitt familjeliv och i sitt arbete. De lever aktiva, ansvarsfulla liv i samhället. Hos många leder engagemanget i Scientologin även till ett ökat socialt medvetande, vilket yttrar sig som ett meningsfullt bidrag till olika medmänskliga och samhällsförbättrande verksamheter. Genom hundratals olika sociala program hjälper scientologer behövande och mindre lyckligt lottade människor överallt i världen.

Scientologin innehåller effektiva lösningar på samhällets mest tyngande problem, såsom drogmissbruket, kriminaliteten, undervis-ningssituationen i skolorna och den allt lägre moralen bland människor.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation