Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Förord


Scientologin handlar om den enskilda människan. Dess mål är att befria individen genom att skänka honom tillräcklig insikt om sig själv och sitt eget liv, så att han kan förbättra förhållanden varhelst han finner detta nödvändigt och på de sätt som han anser lämpligast.

T

rots nittonhundratalets stormflod av teknologiska framsteg är vår civilisation i stort behov av hjälp. Sedan atomålderns början har två generationer människor vuxit upp i skuggan av ett hot: den definitiva möjligheten att allt liv på jorden kan utsläckas genom att någon helt enkelt trycker på en knapp. Detta är en av orsakerna till att livet på vår jord har tagit sig många underliga vändningar. Skolbarn tvingas ta lugnande medel för att göras mer lättkontrollerade; nästan hälften av inkomsterna går till att betala skatt, och bildningsnivån i samhället är på ständig nedgång. Genom massmedias manipulation styrs hela befolkningar – vad de skall tycka, vad de skall tro på eller vilken inställning de skall ha. Sådan är den värld som skulle möta en människa från sekelskiftet som förflyttats till vår tid – och nog skulle han finna vår tillvaro underlig.

I en värld som är så materialistiskt inriktad som denna och så totalt blind för människans andliga behov, är det inte lätt att leva ett målmedvetet, lyckligt och värdigt liv. En halvtimmes promenad genom vilket stadsområde som helst räcker för att övertyga praktiskt taget var och en om att livet borde kunna te sig ljusare.

Vilket leder fram till en relevant fråga:

Vad är Scientologi?

Scientologi är en tillämpad religiös filosofi.

Scientologin, den snabbast växande religionen på jorden, har på mindre än ett halvt århundrade blivit en fast etablerad rörelse som aktivt verkar för att förändra världen till det bättre. Scientologin innehåller ett exakt system av axiom, lagar och tekniker. Allt detta är resultatet av grundlig forskning och fungerar bevisligen. Följaktligen skänker Scientologin individen förmågan att dramatiskt förbättra inte bara sina egna livsvillkor, utan också tillstånd och förhållanden i sin omvärld.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation