Vem är L. Ron Hubbard?

"Jag tycker om att hjälpa andra, och räknar det som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkat hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så ogenomträngliga och tynger henne så mycket, att när hon kommer underfund med att de faktiskt ÄR skuggor och att hon kan se igenom dem, gå igenom dem, och åter vandra i solen, blir hon enormt glad.

Och jag vågar påstå att jag blir precis lika glad som hon."

- L. Ron Hubbard, grundare av Scientologi och Dianetik


Utförlig information om L. Ron Hubbard hittar du här:

L. Ron Hubbard - ett porträtt

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
HEM
BÖCKER
VIDEOKANAL NYHET!
PERSONLIGHETSTEST
KONTAKT
.....................................

Läs mer om
L. Ron Hubbard HÄR
.....................................

Hitta din närmsta
Scientologi-kyrka

HÄR

.....................................

.....................................

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Scientologi-Kyrkan i Sverige och världen
Besök externa länkar till olika grupper som arbetar med L. Ron Hubbards teknologi
.....................................

.....................................

.....................................


Narconon Sverige
.....................................

.....................................


WISE World Institute of Scientology Enterprices

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Copyright © 2005-2023 Scientologi-kyrkan i Sverige. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att återge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk och fotografier. Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får återges utan copyrightinnehavarens tillåtelse. Scientologi®, Dianetik®, Hubbard®, Celebrity Center, E-Meter, Flag Land Base, Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Purification, Purification Rundown, The Bridge, Life Improvement, Scientologi-symbolen och Scientologi-korset är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center. Scientolog är ett kollektivt medlemskapsmärke som betecknar medlemmar av de sammanslutna kyrkorna och missionerna inom Scientologin. ABLE, Applied Scholastics, Narconon och Criminon är varumärken som ägs av ABLE och används med deras tillåtelse. NEW ERA är ett registrerat varu- och servicemärke som ägs av NEW ERA Publications International.