Introduktion till Scientologi

Scientologi är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder verktyg och metoder för att hjälpa dig finna dina egna svar på livets frågor - dina egna sanningar om ditt liv och dig själv.
Men... vem är du?

Är du en kropp?

Ställ dig först frågan: Om din blindtarm tas bort, förändras då din personlighet? Blir du då mindre dig själv?

Naturligtvis inte.

När du talar om dina kroppsdelar säger du förmodligen: "Det här är min arm. Det här är mitt ben. Det här är mina händer."

Du vet instinktivt att din kropp är något du har - inte vad du är. Kroppen är något du använder.

Så om du inte är din kropp... vad är du?

Ditt sinne?

Låt oss först se efter - vad är sinnet?

Ditt sinne är något du använder för att räkna ut saker. Det är mycket mer exakt än någon dator. Det har en minnesbank som innehåller bilder -- alla minnen av allt som någonsin hänt dig. När du tänker på något, får du en bild av det. Men om du kan se dessa bilder, till och med när du blundar... vad är det då som tittar på bilderna?

Det är du.

Du är en varelse. En intelligens. Ett medvetande. En andlig individ som är medveten om att vara medveten.

I Scientologi använder vi ordet thetan (av den grekiska bokstaven theta, θ, vilken länge tjänat som en symbol för tanke eller ande). Det är inte något man har. Man säger inte "min thetan". Man säger bara "jag".

Du har en kropp - du har
ett sinne - du ÄR en thetan.

Scientologi erbjuder redskap
du kan använda för att öka dina förmågor och uppnå din
fulla potential i livet.

Det ämne som Scientologi handlar om är: DU.
Scientologins religiösa grund

Scientologi består av en mängd kunskap utgående från vissa fundamentala sanningar. Viktigast bland dessa sanningar är:

  • Människan är en andlig varelse.

  • Hennes erfarenheter sträcker sig långt bortom en enda livstid.

  • Hennes förmågor är obegränsade, även om de just nu inte manifesterar sig.
Scientologin hävdar vidare att människan i grunden är god och att hennes andliga frälsning beror på henne själv, hennes förhållande till andra, samt uppnåendet av broderskap med universum.

Scientologi är i detta avseende en religion i ordets fullaste bemärkelse, därför att den handlar om inget mindre än det fullständiga rehabiliterandet av människans naturliga andliga jag — hennes förmågor, hennes medvetenhet och hennes förhållande till det Högsta väsendet.

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
HEM
BÖCKER
VIDEOKANAL NYHET!
PERSONLIGHETSTEST
KONTAKT
.....................................

Läs mer om
L. Ron Hubbard HÄR
.....................................

Hitta din närmsta
Scientologi-kyrka

HÄR

.....................................

.....................................

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Scientologi-Kyrkan i Sverige och världen
Besök externa länkar till olika grupper som arbetar med L. Ron Hubbards teknologi
.....................................

.....................................

.....................................


Narconon Sverige
.....................................

.....................................


WISE World Institute of Scientology Enterprices

Scientologi - förbättrar tillstånd i livet
Copyright © 2005-2023 Scientologi-kyrkan i Sverige. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att återge valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk och fotografier. Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får återges utan copyrightinnehavarens tillåtelse. Scientologi®, Dianetik®, Hubbard®, Celebrity Center, E-Meter, Flag Land Base, Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Purification, Purification Rundown, The Bridge, Life Improvement, Scientologi-symbolen och Scientologi-korset är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center. Scientolog är ett kollektivt medlemskapsmärke som betecknar medlemmar av de sammanslutna kyrkorna och missionerna inom Scientologin. ABLE, Applied Scholastics, Narconon och Criminon är varumärken som ägs av ABLE och används med deras tillåtelse. NEW ERA är ett registrerat varu- och servicemärke som ägs av NEW ERA Publications International.